PARANIN GÜNÜMÜZE KADAR OLAN SERÜVENİ

PARANIN GÜNÜMÜZE KADAR OLAN SERÜVENİ

Para nedir? Para modern dünyanın her alanında öne çıkan, bazı gruplar tarafından insanlığın başına gelmiş en kötü şey olarak olarak tanımlanan; bazıları tarafından ise insanlığın gelişmesinde milat taşı olan, mal ve hizmetlerin değiş tokuşunu sağlayan bir araçtır. 

Lidya’da çıkan ilk madeni para

Para etimolojik olarak anlamı “Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit” anlamına gelip dilimize ise Arapçadan geçmiştir.

Paranın orataya çıkış motivasyonu iki malın değiş tokuşu sırasında 3. Bir araç olarak devreye çıkar ve bu alışverişin farklı yerlerde ve zamanlarda gerçekleşmesine imkan vermektir. Aynı zamanda para, kuşaktan kuşağa aktarılabilen bir korunaklı bir birikim aracı olarak da kaşımıza çıkmaktadır.

Paranın İlk Tarih Sahnesine Çıkışı

Paranın tarihi M.Ö 7.yy dayanmaktadır. İlk olarak tarih sahnesine Anadoluda çıkıyor. Lidya’da Kral Alyattes tarafından bastırılan ilk para gümüş ve altın gibi değerli madenlerden oluşmaktadır. Daha sonra ticaretin gelişmesi ile ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda banknot yani kapın para olarak da tarih sahnesine çıkacaktır. 

Banknotların Ortaya çıkışı

Banknot para ilk olarak M.S 7.yy da doğu asya yani çin bölgesinde kaşımıza çıkıyor. Değerli madenlerden oluşan bu değiş tokuş aracı sahibine saklama, muhafaza etme, taşıma gibi sorumluluklar yüklemesi sebebi ile tüccarlar bölgelerindeki güvendikleri kişilere bunları emanet edip karşılığında yazılı senetler almaya başlamıştır. Zaman içinde bu senetler üçüncü kişilere mühürletilip tasdiklenmesiyle ticari dolaşımda yaygınlaşmış ve yıllar içinde günümüzdeki halini almıştır.

1120 yılından sonra zamanın hükümetleri paranın gücünü anlamış ve üretimini tekelleştirip para basma otoritesini kendilerinde toplamıştır.

Daha sonra modern banknota dönüşücek ilk alacak senetler.

Banknot para avrupada yaygınlaşması ise 14.yy de coğrafi keşifler ve gezginler sayesinde gerçekleşti. Bu banknotları daha etkili nasıl kullanıcağı ise 17.yy de Londra’daki Goldsmith bankacıları tarafından bulundu. Artık bankalar bu senetleri değerin sahibi olan kişiye özel değil elinde bulunduran kişiye göre düzenlemeye başladılar. Bu sayede banknotlar konvertibilite kazandı. Bu süreç 19.yy a kadar devam etti. Daha sonrasında ise İngiltere’de çıkan Banka Kurma Kanunu (The Bank Charter Act) kanunu ile ticari bankaların elinden alınıp devletlerin tekeline bırakıldı. Bu sayede çeşitli dolandırcılıkların önüne geçilip Modern Merkez Bankacılığın temelleri atıldı.

The Bank of England (Birleşik Krallık Merkez Bankası)

Para ilk başta merkez bankaları tarafından %100 altın ve gümüş rezervi miktarına göre basılmaktaydı ama daha sonralar ise çeşitli düzenlemelerle basılan paranın değeri elde bulunan fiziksel rezervlerin üzerinde basılmaya başlandı bu sayede para, elde bulunan maden miktarı ile ilişkisinden bir nebze olsun bağımsızlaşarak hali hazırda kullandığımız modern para kavramına dönüştü.

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.