Kadın Ve Erkek Beyni Neden Farklı Çalışır?

Onlarca yıllık araştırma ve çalışmalar, erkek ve kadın beyinlerinin farklı şekilde yapılandırıldığını kanıtladı. Bu yapısal farklılıklar, iki cinsiyetin nasıl düşündüğünü, neye değer verdiklerini ve nasıl iletişim kurduklarını belirleyen şeydir. Bu, bir cinsiyetin diğerinden daha zeki olması veya daha iyi düşünmesi ile ilgili değil – araştırmalar, erkeklerin ve kadınların entelektüel performanslarında eşit olarak eşleştiğini gösteriyor. Sorun, benzer amaçlara farklı yollarla ulaşmalarıdır.

Bu konuda nörobilimsel çalışmalarda görülen iki önemli bulgu var. Bunlardan bir tanesi beyin bağlantısallık çalışmalarında hep bahsedilen bir alan.

CONNECTOME

Connectome bir beyindeki sinir bağlantılarının tam haritasıdır. Bazen nöronlar arasındaki moleküler bağlantıların bir “bağlantı şeması” olarak anılır.

Connectome çalışmalarında, ortalama olarak bir kadın ve erkeğin beynindeki ana bağlantı hatlarının, organize olma şeklinin görünümü bir harita üzerine çıkarılıyor. Bunun sonucunda erkeklerde sağ ve sol beynin içinde aynı yönde yani sağı sağa ve solu sola kendi içinde bağlayan bağlantıların yoğunluğunun daha baskın olduğu, kadınlarda ise sağı solu birbirine bağlayan karşılıklı bağlantıların daha yoğun olduğu görülüyor.

Kadınların, iki beyin küresini birbirine bağlayan “Korpus Kallozum” denilen bağlantı hattı erkeklere göre % 20-30 oranında daha kalındır. Yani kadınlarda bu iki küre arasında trafiği sağlayan ilave bağlantılar var. Erkeklerde aynı yarı küre içerisinde ilave bağlantılar var.

Peki bu ne anlama geliyor?

Tahmin edebileceğiniz gibi aynı beyin yarım küresi içerisindeki bağlantılar daha hızlı işlev görebilen, daha kestirme sonuçlara varabilen zihinsel yolları işaret ediyor. İki beyin yarım küresinin kullanılmasını gerektiren uzun bağlantılar ise her iki beynin herhangi bir işte birlikte devreye girmesini ve ikisi arasındaki senkronizasyonun davranışlara yansımasını kontrol eden daha komplike devreleri içeriyor.

Temel bağlantısal, harita yapısındaki farklılığa bakıldığı zaman erkek beyninin daha direkt ve dolaysız , kadın beyninin ise daha çetrefilli daha çok imkanı gözden geçirebilecek bir çalışma sistemine sahip olduğu, kadınların duyuları yoluyla daha fazla bilgiyi özümseme ve erkeklerden farklı amaçlar için beyinde daha fazla saklama eğiliminde olduğu ve bu nedenle, kadınların genellikle ayrıntılara erkeklerden daha fazla ilgi duymakta olduğu görülmektedir

İkinci Bulgu

İkinci bulgu ise Default Mode Network denilen bir çalışma alanı vardır. Varsayılan Durum Şebekesi de denilebilir.

Bir insanın hiçbir şey yapmadığı, kafasında net bir şey düşünmediği boş bir zaman düşünün. Bu durumda beynin, arabanın rölantide çalışmasına benzer bir aktivitesi vardır. Bu her insanda parmak izi gibi birbirinden farklı fakat herkeste olan bir aktivitedir.

Default Mode Network denilen bu sistemin kadın ve erkek arasındaki farkı ilginçtir.

Erkekte Default Mode Network izlendiğinde büyük bir çoğunluğunda beynin sadece arka oksipital lobların alt kısmı ve beynin ön tarafının az bir bölgesinin çalıştığı görülüyor. Yani erkek beyni herhangi bir şey yapmadığında shutdown moduna geçiyor. Sistem kendini kapatıyor. Kadınlarda ise tam tersi, her taraf çalışıyor. Bu yüzden erkekler stresle kadınlardan çok daha kolay başa çıkma eğilimindedir, çünkü kadınların oto stres tepkilerini kapatması daha zordur. Bunlar göz önüne alındığında açık bir şekilde belli oluyor ki beynin rölantide çalışma sistemi arasında fark var. Kadınların herhangi bir göreve odaklanmadığı zaman bile beyinlerinin yaptığı sinirsel işleve bakıldığı zaman daha komplike bir dünyada yaşadıklarını söylemek çok kolay.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, hem kadınların hem de erkeklerin doğal olarak üstün oldukları önemli beceri alanlarına sahip olmalarıdır. Öncelikle tek bir cinsiyetin gücüne güvenmek, bakış açıları ve fikirlerin dengesizliğine neden olabilir.

Toplumsal cinsiyet temelli düşünce tarzlarını belirleyen şeyin beyin bağlantısı olduğunu görmeye zaman ayırdığımızda her şeyi daha iyi anlayabiliriz.

Diğer yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynakça


Neden Kadınlar Erkeklere Göre Her Şeyi Daha Detaylı Düşünür ?
Human Connectome Project
Mapping the Human Connectome
Gender-Based Cerebral Perfusion Differences in 46,034 Functional Neuroimaging Scans
Women Have More Active Brains Than Men, According To Science

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.