İlginç Konularıyla Dikkatinizi Çekebilecek 5 Kitap Önerisi

1) Neden Çocuk Kitapları Okumalıyız?

İngiliz yazar ve akademisyen Katherine Rundell’ın “(Ne kadar yetişkin ve bilge olursak olalım) Neden çocuk kitapları okumalıyız?” sorusunu yanıtladığı bu eser, çocuk edebiyatı ürünlerinin her yaştan insanın hayal gücünü yeniden harekete geçirebileceğini kanıtlar nitelikte. Yazar, okuma serüveninin zaman bakımından daima ileri yönlü olması gerektiği görüşünü eksik buluyor ve bazen geriye doğru yönelmenin gelişmek için bir şart olduğunu savunuyor.

“Çoğu yetişkin, okuma sürecinin tek yönlü  işlemesi gerektiğini düşünür zira bunun aksi gerileme, olgunlukta geriye gitme olarak görülür… Ama insan yüreği tren gibi düz bir hatta ilerlemez. Okuma serüveni böyle bir şey değil, en azından benimkisi böyle değildi. Çocuk edebiyatını ıskartaya çıkarırsak yetişkin gözüyle okuduğumuzda farklı bir simya yakalayacağımız zenginliklerle dolu bir mücevher kutusunu da ıskartaya çıkarmış oluruz.”

2) Bir Cep Mendilinin Otobiyografisi

Erken dönem Amerikan Edebiyatı’nın ünlü yazarlarından James Fenimore Cooper, sıradan bir cep mendilinin üretim döneminden başlayıp da kullanıcılarına kadar süre gelen ilginç hikayesini, bizzat cep mendilinin gözünden bizlere aktarıyor. Eserde böylece bir mendil üzerinden Amerikan toplumunun ve coğrafyasının adeta portresini çizmek amaçlanıyor.

“İnsanlık onurunun güçsüz temellerini küçümseme hakkını kendinde gören bazı ahlak felsefecileri, her insanın bir kuşaktan ötekine bir milyon kadar atanın soyundan geldiğini gösterdi, böylece dilenci kanı taşımayan hiçbir prens olmadığı gibi prens kanı taşımayan hiçbir dilenci olmadığını da ortaya koydu.”

3) Türkiye’de Özel İsimlerin Tarihi

Doğan Gürpınar’ın titizlikle hazırladığı bu çalışma, Tanzimat Dönemi’nden günümüze kadar yüz elli yılı aşan bir süre içinde Türkiye’de dünyaya gelen çocuklara verilen isimlerin peşine düşüyor. Eseri okurken bir yandan tarihe bir yandan da Leyla’dan Devrim’e kadar dönem dönem kişiler ya da olaylar sebebiyle popülerleşen birçok özel ismin serüvenine tanıklık ediyoruz.

“Bize konulan isimler kişiselle toplumsalı ve tarihseli kesiştirir. Ailelerin kuşaklar boyu dönüşen hikâyeleri isimlerin değişiminde görünürlük kazanır. Yüz elli yılı aşkın bir zaman aralığında Türkiye’de farklı sosyal, kültürel ve sınıfsal arkaplandan gelen insanların arzu dünyalarını, hayallerini, biricik çocuklarına verdikleri isimlerle keşfe çıkıyoruz.”

4) Kuşların Felsefesi

Fransız kuş bilimci Philippe J. Dubois ve filozof Élise Rousseau, bu kitapla birlikte kuşların günlük hayatlarından ve yaşantılarından çıkartılmış 22 hayat dersini bizlere sunuyor. Çeşitli kuş türlerinin yaşam boyu uyguladığı davranışlar içerisinde kendi hayatımıza uyarlayabileceğimiz ne kadar çok felsefi öğüdün var olduğunu fark ediyoruz.

“Yeniden doğmak için insanın kendindeki bazı şeyleri ölüme terk etmeyi bilmesi gerek. Kuş, sağlıkla parlayan yeni tüylere karşılık yıpranmış tüylerini dökerken böyle yapar. Bu, onun için yaşamsaldır: Tüyleri mükem­mel durumda değilse uçamaz. Bizim için de böyledir. Tüy değiştiremememiz, geçmişten kopamamamız, çoğu kez ilerlememize ayak bağı olur.”

5) Don Kişot’un Dönüşü

kitap

Sıradan bir İngiliz vatandaşı olan kütüphaneci Michael Herne, bir gün rol aldığı bir tiyatro oyununda, oyun bitmesine rağmen Orta Çağ esintisi taşıyan kostümünü çıkartmayı reddeder ve rolünü devam ettirirse neler olur? Aristokrasi ile işçi sınıfı arasındaki uçurumun eleştirildiği, toplumsal yapının hicvedildiği bu eserde, Don Kişot’un yıllar sonra tekrar başka bir zaman diliminde geri dönüşüne şahit oluyoruz.

“Hepiniz değişimi ve değişimle yaşamayı seviyorsunuz fakat ben asla değişmeyeceğim. Değişim yüzünden düştünüz ve bu değişim çılgınlığı yüzünden düşmeye devam ediyorsunuz. İnsanlar basit, aklıbaşında, resmî ve olabildiğince bu dünyaya aitken mutlu anılarınız oldu. Bunu kaybettiniz ve onu bir anlığına bile olsa geri alabildiğinizde, devam ettirmeyi akıl edemediniz. Asla değişmeyeceğim.”

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.